YAKOBS RAM & REKLAM © 2015  |  PRIVACY POLICY

Variabeldata, eller personifierat tryck, innebär att man kan göra varje ark eller delar av en upplaga unik och anpassad efter mottagaren. Ett enkelt sätt att göra detta kan vara att adressera trycksaken, men man kan även anpassa trycksakens färg, text och bilder. Detta görs i full tryckhastighet i den digitala tryckpressen.

Variabel data