YAKOBS RAM & REKLAM © 2015  |  PRIVACY POLICY

Om oss

Yakobs Ram & Reklam startades år 2002 som en konstnärshandel och ramverkstad. År 2004 bredda vi våra tjänster genom att köpa in en Roland storformatskrivare.

 

Med åren har firman utvecklats till ett modernt reklamföretag som producerar/marknadsför och säljer reklamprodukter via order och över disk.

 

Vår maskinpark består av moderna digitala tryckmaskiner. Vilket ger möjligheten att producera korta serier, något som många kunder uppskattar. Företagen som anlitar oss är både små och stora och många har funnits med sedan start.

Affärsidé

Vi vill erbjuda ett behovsanpassat utbud av produkter och tjänster.

 

Vi har valt att fokusera på fyra kärnvärden. I allt vi gör vill vi vara professionella, innovativa, miljötänkande och serviceinriktade. Det är ett ständigt arbete att leva upp till dessa fyra ord, men vi är övertygade om att det hjälpt oss till framgång.

Miljöpolicy

Yakobs Ram & Reklam skall utifrån sina egna förutsättningar och resurser bedriva ett medvetet miljöarbete och bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld. genom att:

 

- Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.

 

- Vara lyhörd för våra kunders miljökrav, arbeta med källsortering och avfallssortering.

 

- I möjligaste mån använda miljövänliga produkter och utrustning samt miljömedvetna leverantörer.

 

- Personalen är införstådd med miljöpolicyn och är delaktig i det fortlöpande miljöarbetet.

 

- Med övergripande och detaljerade mål, medvetet sträva efter förbättringar för miljön.