YAKOBS RAM & REKLAM © 2015  |  PRIVACY POLICY

Folders

En folder är ett smidigt sätt att framföra din verksamhets tjänster / produkter.

 

En folder kan vikas (falsas) på olika sätt.

Antalet gånger som en folder viks utgör hur många sidor folder kommer att ha.